Overzicht Amendementen

Het is voor Statenleden mogelijk om in de vergadering van Provinciale Staten
(besluitvormingsronde) tijdens de behandeling  van een voorgelegd besluit in dat besluit wijzigingen (amendementen) in te dienen.

Een wijziging, zijnde een amendement kan op het hele of onderdelen van het voorstel ingediend worden, bijvoorbeeld het verwijderen of toevoegen van een tekst. De indiener van het amendement biedt dit inde Statenvergadering schriftelijk aan de voorzitter van Provinciale Staten aan.

Een aangenomen amendement vervangt dus de tekst van het oorspronkelijke voorstel voor het gedeelte waarop het amendement betrekking heeft.

Heeft u nog vragen over de ingediende amendementen, dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl.

 Hier vindt u een overzicht van de ingediende amendementen van Provinciale Staten.

Overzicht jaren

Overzicht maanden