Overzicht Besluitenlijsten

Provinciale Staten van Flevoland vergaderen in een vierwekelijkse vergadercyclus met twee commissievergaderingen in week 1 en één commissievergadering en besluitvorming in week 3. eens in de drie weken op de zogenaamde Statendagen. Vanaf 1 januari 2013 worden van de commissie- en Provinciale Statenvergaderingen besluitenlijsten gemaakt. 

In de besluitenlijst leest u of een ingediend voorstel is aangenomen of niet, of dat er wijzigingen zijn aangebracht. Ook staat aangegeven of er moties en amendementen zijn ingediend en hoe de stemverhoudingen zijn geweest bij het al of niet aannemen van die moties en amendementen.

Heeft u nog vragen over de vastgestelde besluitenlijsten, dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl.

Hier vindt u een overzicht van de vastgestelde besluitenlijsten van Provinciale Staten per 1 januari 2013.

 

Overzicht jaren

Overzicht maanden