Overzicht Schriftelijke vragen

Ieder lid van Provinciale Staten van Flevoland kan aan de Commissaris van de Koningin, het college van Gedeputeerde Staten of een lid van dat college schriftelijke vragen stellen. Deze vragen gaan meestal over opheldering over het gevoerde beleid.

De schriftelijke vragen worden via de Statengriffier formeel bij de voorzitter van Provinicale Staten ingediend. De vragen dienen binnen dertig dagen na binnenkomst beantwoord te zijn door het college van Gedeputeerde Staten of een gedeputeerde.

Heeft u nog vragen over de ingediende schriftelijke vragen, dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl.

Hier vindt u een overzicht van de ingediende schriftelijke vragen (artikel 85 RvO).

Overzicht jaren

Overzicht maanden