Overzicht Verslagen en notulen

Provinciale Staten van Flevoland vergaderen eens in de drie weken op de zogenaamde Statendagen. Van de vergaderingen in de opinieronden worden samenvattende verslagen gemaakt. Van de vergadering in de besluitvormingsronde worden woordelijke notulen gemaakt.

Heeft u nog vragen over de vastgestelde verslagen of notulen, dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl.

Per 1 januari 2013 worden van de vergaderronden geen samenvattende verslagen en woordelijke notulen gemaakt. Hiervoor in de plaats worden besluitenlijsten gemaakt van de ronden.  

Hier vindt u een overzicht van de vastgestelde verslagen van de opinierondes en de vastgestelde notulen van de besluitvormingsrondes van Provinciale Staten.

Overzicht jaren

Overzicht maanden