A&W-rapport 1702: Broedvogels in de moeraszone

 A&W-rapport 1702

Broedvogels in de moeraszone van de Oostvaardersplassen in 2005-2011 met een overzicht van langjarige ontwikkelingen

Door: Altenburg & Wymenga, ecologisch onderzoek, in samenwerking/opdracht met/van Staatsbosbeheer

 

Rapport over het effect van de dynamiek van het waterpeil in het moeras op de vogelbevolking. Bij de Blauwe en de Bruine kiekendief zijn nog aantallen broedparen vermeld van moeras en randzone tezamen, maar dat is tot en met 1987. In de randzone zijn ze vrijwel allemaal verdwenen door de ontginningen van dat deel van het gebied.