De Oostvaardersplassen, deel 1

De Oostvaardersplassen, deel 1 (beheer, waterpeil en begrazing):

Door: Rijkswaterstaat, Waterdienst; Theo Vulink, Mennobart van Eerden, Maarten Platteeuw & Mervyn Roos

 

Waterpeil en begrazing sturen het systeem.