Informatiebijeenkomst Oostvaardersplassen

Op woensdag 7 mei a.s. houden Provinciale Staten een informatiebijeenkomst over het nieuwe beheersplan Oostvaardersplassen met verschillende deskundigen.

Aanleiding voor deze bijeenkomst:

 • beeldvormende bijeenkomst van 26 maart waar de Statencommissie Ruimte & Leefomgeving discussierden met vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer en het ministerie van EZ met als dagavoorzitter Elisabeth van den Hoogen en
 • motie van 26 maart over een informatiebijeenkomst over het nieuwe beheersplan met meerdere deskundigen.

Medewerking is toegezegd door:

 • Dagvoorzitter: Elisabeth van den Hoogen
 • Jozef Linthorst, voorzitter stichting Edelhert ,
 • Tom Saat, biologisch boer en voormalig pachter van de Oostvaarderplassen
 • Theo Vulink, schrijver van het proefschrift ‘Hungry Herds’
 • Rogier Kuil, tot 1 mei a.s werkzaam bij de DLG, spreekt op persoonlijke titel, betrokken bij opstellen van het nieuwe beheerplan
 • Mennobart van Eerden, ecoloog, spreekt op persoonlijke titel
 • Nico Dijkshoorn, voormalig beheerder Oostvaardersplassen
 • Han Olff, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen
 • Nick de Snoo, districtshoofd Staatsbosbeheer