Reactie N. Dijkshoorn op beheerplan OVP

Reactie N. Dijkshoorn  op  beheerplan Oostvaardersplassen i.v.m. informatiebijeenkomst Provinciale  Staten op 7 mei 2014

 

Ik ben blij dat u het initiatief heeft genomen om zich nader te laten informeren op het beheerplan en de ontwikkelingen in de Oostvaarderplassen. De Oostvaardersplassen is een zeer waardevol natuurterrein en  ook een belangrijk onderdeel van onze provincie.