Sovon rapport 2013-27

Sovon rapport 2013-27

Beoordeling van de terugkeerkansen van broedvogels en niet-broedvogels na een successie-terugzettende beheeringreep in het moerasdeel van de Oostvaardersplassen. Door: Julia Stahl en Berend Voslamber / Sovon. Dit rapport is samengesteld in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Programmadirectie Natura 2000