Striplezing voor de Staten: Frans Vera

Striplezing voor de Staten:
De Oostvaardersplassen: dynamiek in het moeras; stuwende kracht achter vogelvrijkdom en daarin de rol van de grote grazers

Door: Frans Vera: Nederlands bioloog en natuurbeschermer

Vera heeft in de jaren 80 aan de wieg gestaan van een nieuwe aanpak van de Nederlandse natuurbescherming. Hij streefde naar gevarieerde maar vooral meer 'natuurlijker' natuur, waarin bepaalde natuurlijke processen meer ruimte kregen, zoals het overstromen van uiterwaarden. Hoewel een deel van zijn theorie over grote grazers in het oorspronkelijke Nederlandse landschap omstreden is, heeft hij veel invloed gehad, bijvoorbeeld op het beheer van de Oostvaardersplassen.


Brief Leen de Jong/Frans Vera, Notitie Adri de Gelder, Reactie Regiohfd

Correspondentie van Leen de Jong en Frans Vera uit 1996 over de waterhuishouding in het bekade deel van de Oostvaardersplassen. Geheel tegen ons advies in heeft het Staatsbosbeheer, zich beroepend op de adviescommissie, toen het waterpeil te hoog ingesteld, waardoor de aanvankelijke geplande spontane droogval op voorhand niet kon plaatsvinden. Het gevolg is dat nu het effect van de dynamiek, het droogvallen en het weer onder water lopen van het gebied, helemaal is uitgedoofd. Uit deze ontwikkeling is nu in het beheersplan het voorstel voortgekomen om het moeras droog te leggen en weer onder water te laten lopen en dan een “goed” bovenpeil in te stellen, d.w.z. een peil met een maximale waterschijf waarbij droogval en onderwater lopen wel spontaan als gevolg van verschillen in neerslag en verdamping door het jaar heen en over de jaren heen. Ik voeg ook nog een citaat toe uit het rapport van ICMO II over het al dan niet effect hebben van de grote grazers op de N2000 soorten. Het luidt als volgt:

Pag. 25:

ICMO2 has found (as summarized above) no evidence that the present high grazing pressure would negatively affect numbers ofNatura2000 species. On the other hand, nor did ICMO2 find evidence that the current high grazing pressure is a prerequisite for maintaining the numbers of most Natura2000 bird species.ICMO-2 therefore advices SBB to engage in an active hydrological management, involving a more dynamic management of actual water levels, increasing the frequency of periodic droughts in the marshy area to reset vegetation succession and inverse the process of reduction in the surface area of the reedbeds.