Ambitie 'op weg naar procesorganisatie'

De Statengriffie heeft haar Ambities, Doelstellingen en vertaling naar bijbehorende Inspanningen (ADI) vastgelegd. Belangrijke ambitie is om haar ‘going concern werkprocessen’ zo efficiënt mogelijk in te richten. Eind 2014 wil de Statengriffie een procesgerichte organisatie zijn.

Hiertoe wordt gezamenlijk opgetrokken met  de ambtelijke organisatie (project ‘herijking besluitvormingsprocessen GS-PS’), oftewel de weg die een nota besluitvorming van GS naar PS doorloopt. Voor de overige processen, zoals het werken met een Lange Termijn Agenda (LTA) en de instrumenten ‘lijst moties’ en ‘lijst toezeggingen’ wordt door de Statengriffie separaat opdracht gegeven. Het streven is nog dit jaar tot oplevering daarvan te komen.

In een interview met de FlevoFlitsen zegt opdrachtgever Renzo Kalk over het verandertraject processen het volgende: ”De effectiviteit van de griffie neemt toe als de werkprocessen tussen griffie en ambtelijke organisatie worden versterkt. ‘Ik zeg het wel een zo’, zegt Renzo Kalk: “De griffie doet voor de Staten de hoofdwas, zodat de ambtelijke organisatie de voorwas effectiever en krachtiger kan doen.”  Voor het gehele interview met Renzo: http://stateninformatie.flevoland.nl/Organisatie/statengriffie/nieuwsbrieven/interview-renzo-kalk.