Communicatiecampagne 'Samen anders vergaderen bij PS'

Om gereed te zijn voor de nieuwe vergaderstructuur per 1 januari 2014, is de Statengriffie een communicatiecampagne opgestart richting de ambtelijke organisatie. Uitgangspunt van de campagne is ‘Samen anders vergaderen bij PS’.   

Opzet campagne
De opzet van de campagne is de ambtelijke organisatie wegwijs te maken met de nieuwe vergaderstructuur. Wat gaat dit voor hen betekenen? Wat gaat er veranderen? Op deze vragen gaat de campagne antwoord geven. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de interne nieuwsbrief van de provincie: de FlevoFlitsen. In de eerste uitgave over de nieuwe vergaderstructuur is onder meer de commissie- indeling toegelicht  (link: http://stateninformatie.flevoland.nl/Organisatie/statengriffie/nieuwe-vergaderstructuur/samen-anders-vergaderen) en in de tweede uitgave de wijze van agenderen. Daarnaast wordt gewerkt met posters, leaflets, persoonlijke mails en het intranet.