Interview Renzo Kalk

Het gehele interview met Renzo Kalk.

De goede dingen doen …. En de dingen goed doen
Statengriffier Amanda Kost had het in de Flevoflitsen van 16 juli over het verandertraject dat wordt doorlopen en dat ze dat niet in haar eentje doet. Adjunct Griffier Pieter Liedekerken heeft het veranderdomein 'mens' onder zijn hoede (waarover een volgende keer). Renzo Kalk neemt het veranderdomein 'processen' voor zijn rekening.

Werkprocessen concreet maken; griffie op weg naar procesorganisatie
Renzo is als gedelegeerd opdrachtgever verantwoordelijk voor de werkprocessen bij de griffie, die een veranderingsproces doorloopt. De griffie wil de processen herijken vanuit de overtuiging dat het efficiënter kan, dat de samenwerking met de ambtelijke organisatie beter georganiseerd kan worden en dat het werk hierdoor leuker wordt.

Efficiënter
De griffie wil met de werkprocessen concreet aan de slag, met behulp van de ambtelijke organisatie. Renzo: “Mijn collega’s Irene Wever en Jan van der Werf zijn volop bezig veranderingen daarop voor te bereiden. De griffie wil een veel hechtere verbinding met de ambtelijke organisatie tot stand brengen. Taken kunnen efficiënter worden uitgevoerd. Dagelijkse bestuur en staten zijn daarbij gebaat.”

Werken in een keten
Verbetering van werkprocessen betekent ook inzetten op het verbeteren van het functioneren van medewerkers. Het dagelijks werk verloopt efficiënter als werkprocessen goed op elkaar zijn afgestemd. Dat wordt voornamelijk gezocht in herontwerp van werkprocessen, zoals de bestuurlijke besluitvorming. Dat is een van onze belangrijkste gezamenlijke werkprocessen. Meer dan slechts een technische exercitie, raakt dit ook aan de cultuur. Ben je bereid om je werk te verrichten als onderdeel van een groter geheel, een keten? Ben je bereid breder te denken dan alleen vanuit je afdelingsbelang?!

Cultuur
Renzo: “Uiteindelijk kunnen we niet zonder een cultuurverandering. Goede samenwerking is de sleutel. Die zie je ook op de werkvloer. Maar de rol, taak en verantwoordelijkheid van een ieder daarin, is niet altijd even duidelijk. Dat kan beter. De eigenaar van een werkproces moet zich verantwoordelijk weten voor de juiste toepassing.

Op dit moment staan griffie en ambtelijke organisatie nog te veel op zichzelf. Het werkproces is niet integraal ontworpen. Dat maakt het lastig om de verbinding tussen beide te leggen. Een slimmere inrichting van de samenwerking kan ons allebei sterker maken.
Werkprocessen op den duur automatiseren, maakt dat we uiteindelijk nog efficiënter werken.”

Voorwas en hoofdwas
De effectiviteit van onze belangrijkste werkprocessen zal toenemen als de koppeling tussen griffie en ambtelijke organisatie aldus wordt versterkt. Renzo glundert: “Ik zeg het wel eens zo: de griffie doet voor de staten de hoofdwas, zodat de ambtelijke organisatie de voorwas effectiever en krachtiger kan doen. Voor 1 januari 2014 willen we de belangrijkste werkprocessen voor de nieuwe vergaderstructuur op orde hebben.”