Nieuwsbrief / Tijdelijke collega's griffie

Nieuwsbrief Statengriffie
Vanaf vandaag houdt de Statengriffie u op de hoogte van relevant nieuws door middel van een nieuwsbrief. De Statengriffie is er immers voor u en wil haar inspanningen graag met u delen.

Er is veel gebeurd na het zomerreces. U gaf ons opdracht tot het invoeren van een nieuwe vergaderstructuur, de Statenconferentie heeft ambities opgeleverd ten aanzien van (onder meer) het invoeren van een Lange Termijn Agenda en de Statengriffie heeft gezamenlijk met de ambtelijke organisatie het traject ingezet voor ‘herijking processen besluitvorming’. In deze eerste nieuwsbrief leest u daar meer over.

 

Tijdelijke collega’s griffie
Om de nieuwe vergaderstructuur per 1 januari 2014 te kunnen invoeren heeft de Statengriffie tijdelijk twee nieuwe collega’s ingehuurd: Jan van der Werf (van de afdeling S&M) en Mara Steenhuisen (voormalig afdeling BIP).  Zo kunnen de benodigde veranderingen ten aanzien van de stukkenstroom en de ICT omgeving (APP) ‘going-concern’ worden doorgevoerd.

Jan van der Werf
Jan werkt bij de afdeling S&M en is tijdelijk gedetacheerd bij de Statengriffie voor 18 uur in de week om (onder meer) de volgende projecten op te leveren:

  • Invoering ICT omgeving nieuwe vergaderstructuur;
  • Deelname als ICT adviseur aan gezamenlijke project SGR- ambtelijke organisatie‘herijking besluitvormingsproces GS-PS’;
  • Aanbesteding audio- en videowebcasting en
  • Import archief uit het oude StatenInformatieSysteem (SIS) naar de APP voor PS (inmiddels gerealiseerd).

p1000493.jan.k

Jan van der Werf werkt bij de afdeling S&M en POI als:

  • Projectleider Oracle database & hardware migratie;
  • Projectleider vervanging multifunctional printers en
  • ICT -Adviseur en Informatie Management.

Mara Steenhuisen
Mara werkte hiervoor bij de afdeling BIP als secretaresse. Zij is tijdelijk ingehuurd bij de Statengriffie (voor 24 uur in de week) om een deel van de werkzaamheden van Irene Wever op zich te nemen. Dit betekent dat zij de Statenbundel, Presidiumbundel en de Lijst Ingekomen Stukken samenstelt.

p1000495.mara

Irene Wever is hiermee deels vrijgemaakt voor de werkzaamheden in het kader van het project ‘herijking besluitvormingsproces GS-PS’.