Terugblik werkbezoeken

De afgelopen periode zijn verschillende werkbezoeken afgelegd. Hieronder een korte impressie van de werkbezoeken ‘IFA’en ‘Windesheim Flevoland’ op 16 oktober en het bezoek aan de Eerste Kamer op 30 oktober. Tevens blikken we kort terug op het forum Luchtkwaliteit op 31 oktober van de werkgroepen Europa van de vier Randstadprovincies.

 

IFA – Boshart Almeerderhout
In het kader van ‘IFA’ werden de leden van Provinciale Staten en gedeputeerde Bert Gijsberts op 16 oktober  rondgeleid door het Boshart Almeerderhout. Het bosgebied rondom de Kemphaan maakt een ware transformatie door. Er komen meer recreatiemogelijkheden zodat het gebied uit kan groeien tot een echt publiekstrekker.

De rondleiding bestond uit een bezoek aan het Speelbos, Lodgerie “het Groene Geheim” en het Rondje AAP. De 17 Staten- en burgerleden waren geïnteresseerd en stelden veel vragen en waren onder de indruk van wat er tot nu toe gerealiseerd is.

wb.boshartalmere.k 

Veranderingen Boshart Almeerderhout
Er is al het één en ander veranderd in het gebied. Stichting AAP heeft een nieuw Apenverblijf in gebruik genomen, met daar omheen het Rondje AAP. Dankzij het Rondje AAP wordt het werk van Stichting AAP meer zichtbaar voor bezoekers van het gebied. Bij de Kemphaan is het evenemententerrein aangepakt en zijn er extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Het speelbos is fors uitgebreid met spannende speelplekken en het klimbos.  

Er gaat nog veel gebeuren in het bosgebied. Fiets- en autoverbindingen worden aangepakt zodat de bereikbaarheid vanuit de stad en het Gooi verbeterd. Over een aantal maanden wordt gestart met de bouw van het buitencentrum van Staatsbosbeheer. Kijk voor alle deelprojecten op www.almere.nl/boshart. Het project wordt medegefinancierd met IFA-gelden.

In de lodgerie werd een bevlogen presentatie gehouden door wethouder Rene Peeters over het projectidee Almere Kenniscentrum Talent. Hij werd ondersteund door middel van een inhoudelijk filmpje waarin Gedeputeerde Jaap Lodders aangaf waarom hij dit project mede ondersteund.

Op de terugreis werden complimenten gegeven voor de goede organisatie en het beeld dat de Statenleden nu gekregen hebben van het project Boshart Almeerderhout.

 

Hogeschool Windesheim Flevoland
Op 16 oktober brachten een aantal Statenleden en gedeputeerde Appelman een werkbezoek aan de Hogeschool Windesheim Flevoland in Almere. Aan de hand van een presentatie is een toelichting gegeven op de actuele ontwikkelingen en de ambities en doelstellingen (toekomstbeeld) van Windesheim Flevoland.

Ontwikkelingen
Het aantal eerstejaars in 2013 is 728 studenten, terwijl dit in 2012 nog 607 studenten waren, een groei van 20%. De opleidingen Leraar Basisonderwijs, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening alsmede Information Engineering zijn populair en groeiend. Verder werd belicht waar de studenten uit Flevoland komen en hun vooropleiding.

Toekomstbeeld
Windesheim wil behoren tot de top drie van de brede hogescholen in Nederland, streeft naar de best mogelijke opleidingen en opleidingen die nog beter aansluiten bij de beroepspraktijk.

Als doelstellingen heeft Windesheim Flevoland:

  1. groei van het aantal voltijd studenten van 1.627 in 2013 naar 4.603 in 2026;
  2. uitbreiding van de portfolio (o.a. naar 24 voltijdopleidingen);
  3. verankering in de regio en
  4. verbetering van de kwaliteit.

 Rondleiding
Het werkbezoek werd afgesloten met een rondleiding. Als eerste werd een bezoek gebracht aan de roze ‘living’. Hier werd uiteengezet wat Windesheim doet voor studenten met een (functie)beperking. Daarna werd een ‘klaslokaal’ bezocht waar de studenten in groepjes bezig waren met een concrete praktijkopdracht.

wp.windesheim.k

Ter afsluiting werd een bezoek gebracht aan het Fablab. Een moderne werkplaats met slimme, digitaal aangestuurde machines.

 

Eerste Kamer
Op woensdag 30 oktober bezocht een ruime delegatie van de Statenleden de Eerste Kamer. Hierbij waren ook de Statenleden van de provincies Utrecht en Noord-Holland aanwezig. Proviniale Staten debatteerden met de senatoren over twee actuele onderwerpen: de voorgenomen fusie van de provincies en de decentralisatie van de Jeugdzorg.

 

 foto.ip.k

Bij het eerste onderwerp gaf Jan de Reus een korte en krachtige inleiding gevolgd  door een bijdrage van de heer Meerhof van Noord Holland. Het eerste kamerlid mevrouw Silvester gaf hierop haar mening over het voorstel van Plasterk en beantwoordde de vragen van de inleiders en vragenstellers uit de zaal.

Na afloop van het debat is gezamenlijk geluncht in het prachtige historische restaurant. Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding door de Eerste Kamer gebouwen en de Ridderzaal. De wandkleden in deze zaal verbeelden hoogtepunten uit de Nederlandse geschiedenis, zoals het Verdrag van Maastricht en de Grondwet. Natuurlijk had het wandkleed over de afsluiting van de Zuiderzee onze bijzondere belangstelling. 

 

Schone lucht voor Europa of laten we haar stikken?
Op 31 oktober vond in het provinciehuis het forum luchtkwaliteit plaats. Dit werd voorbereid in samenwerking met de werkgroepen Europa van de vier Randstadprovincies. Irene van Hooff van de werkgroep Europa verwelkomde een kleine 60 gasten in het provinciehuis.

p1000508.k

Centrale thema’s van het forum waren: binnenstedelijke problematiek, innovatie en lobby vanwege een nieuwe richtlijn eind 2013 van de Europese Commissie.

Tijdens het buffet werden door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en BMT Argoss (beiden uit Flevoland) demo’s getoond over de verbetermogelijkheden van de luchtkwaliteit. De voorzitter van het Forum was de heer C. Lamers, burgemeester van Schiedam, en tevens rapporteur “EU luchtkwaliteitsrichtlijn” namens het Comité van de Regio’s.

In het eerste deel van de bijeenkomst vonden twee presentaties plaats. Als eerste spreker hield gedeputeerde Gijsberts, tevens lobbydossierhouder “Duurzame Leefomgeving” namens de Randstadprovincies, zijn presentatie over hoe de Randstadprovincies anticiperen op Europese luchtbeleid met het AIR netwerk. De tweede spreker was Europarlementariër Gerbrandy, ondervoorzitter van de commissie Milieubeheer en Volksgezondheid en Rapporteur “Resource Efficiency”. Hij gaf zijn visie over het Europees beleid voor lucht en duurzaamheid.

 p1000592.k

Het tweede deel van de avond vond een forumdiscussie plaats met een deskundig panel bestaande uit: de heer Gerbrandy (Europarlementariër), mevrouw Van Huffelen (wethouder Rotterdam), de heer Woudenberg (GGD Amsterdam), de heer Zelle (BMT Argoss) en de heer Hoekstra (Tauw, tevens lid van de Economic Board Utrecht). Het werd een geanimeerde, onderlinge discussie met interactie met de deelnemers in de zaal.

De werkgroepen Europa van de vier Randstadprovincies en de griffie kijken terug op een geslaagde avond.