Ambitie: Statengriffie 'procesgericht'

Naast het beschrijven van de processen rondom de nieuwe vergaderstructuur, heeft de Statengriffie de ambitie om in 2014 een ‘procesgerichte griffie’ te zijn. Met het project ‘Herijking besluitvormingsproces’ is de Statengriffie een goed eind op weg. Met Maarten ter Hoeve van het bureau Necker en Naem worden een vijftal belangrijke werkprocessen geanalyseerd en in kaart gebracht.

Hiervoor kon u al lezen over ‘agenderen in de nieuwe structuur’. De Statengriffie heeft nog meer going concern processen, zoals de stukkenstroom, die herijkt worden.  De Statengriffie is hiermee op weg naar een procesgerichte griffie. 

snap.proces

Ambitie 2014
De ambitie is om in 2014 zoveel mogelijk van de going concern van de Statengriffie beschreven te hebben. In 2013 worden de vijf belangrijkste werkprocessen al in kaart gebracht en geanalyseerd. Dit omvat niet alleen het proces ‘agenderen in de nieuwe structuur’ (deelprocessen Lange Termijn Agenda, Lange Termijn Planning en Commissie-agenda), maar ook de processen rondom moties en toezeggingen. De overige werkprocessen van de Statengriffie volgen in 2014.

Tenslotte trekken Statengriffie en ambtelijke organisatie gezamenlijk op in het project ‘De weg van de nota’.