Campagne 'Samen anders bij PS'

Niet alleen voor PS verandert er veel met de nieuwe vergaderstructuur, ook de ambtelijke organisatie wordt meegenomen ten aanzien van het nieuwe vergaderschema 2014, de veranderde deadlines, de nieuwe formats voor Statenvoorstellen, enz. Hiertoe heeft de Statengriffie een communicatiecampagne ingericht, met een looptijd van eind oktober tot half december.

De communicatiecampagne ‘Samen anders bij PS’ over de nieuwe vergaderstructuur per 1 januari 2014 bestaat uit vier delen gericht op de ambtelijke organisatie:  ‘Samen anders vergaderen’, Samen voorstellen agenderen’, ‘Samen anders aanleveren’ en ‘Samen terugblikken’.

In een tweewekelijkse cyclus met terugkerende beelden en teksten werd in deze vierdeling de nieuwe vergaderstructuur toegelicht. Door gebruik te maken van de interne nieuwsbrief ( FlevoFlitsen), posters en leaflets draagt de griffie de boodschap uit dat we deze verandering samen moeten realiseren.

Misschien heeft u de posters zien hangen ? U kunt met uw smartphone de QR code scannen die erop is aangebracht. Die leidt naar de pagina op internet met meer informatie over de nieuwe vergaderstructuur.

Uiteraard zoekt  de griffie ook het persoonlijk contact op. Met presentaties van de griffier in GS en het MT en koffiegesprekken met gedeputeerden wordt steeds geverifieerd of de boodschap ook overkomt. De campagne sluit in januari met een zogenaamd ‘broodje serieus’ voor de ambtelijke organisatie: een bijeenkomst waarbij de Statengriffie alle veranderingen nog eens op een rij zet en vragen van ambtenaren beantwoordt. 

Samen anders aanleveren en terugblikken
De campagne is bij deze twee onderdeel zijn gericht op de wijze van aanleveren van de stukken in de nieuwe situatie en de laatste in de rij kijken we gezamenlijk terug en zetten we alles nog een keer op een rijtje.