de griffier in 2020

De Statengriffiers van de twaalf Provinciale Staten vormen een hecht netwerk, dat éénmaal per kwartaal bijeenkomt. De laatste bijeenkomsten waren onder meer gewijd aan ‘de griffier in 2020’.

snap.griffier

Wat is het profiel van de griffier in 2020? Welke competenties, vaardigheden en rollen worden gevraagd van een griffier? Deze vragen wilden de griffiers in gezamenlijkheid beantwoorden. In plaats van een dik rapport als eindresultaat is gekozen voor een ‘tekening’ , die aanleiding kan zijn voor een goed gesprek over de toekomst van het vak. Deze tekening is op het VVG-jaarcongres (vereniging van griffiers) aangeboden aan het bestuur. In december biedt Flevoland de tekening ook bij de bestuursacademie aan, die de cursus ‘griffier’ en ‘griffier aan het roer’ aanbiedt. (Uw griffier hoopt hier in december haar diploma te halen!) 

Verkiezingen
De komende bijeenkomst van de Statengriffiers zal de blik vooruit gericht zijn naar de komende verkiezingen. Onder meer vragen als  ‘wat staat de griffies te doen ter voorbereiding op de Provinciale Staten verkiezingen’  en de mogelijkheden om hierbij samen op te trekken, staan op de agenda.