Inleiding Statenflitsen 2

In deze tweede StatenFlitsen neemt de Statengriffie u onder meer mee  in haar ambitie ‘de Statengriffie procesgericht’ en kijken we terug op de voorbereiding van de nieuwe Reglementen van Orde voor PS en de commissies. Ook nemen we u mee in de communicatiecampagne van de Statengriffie over de nieuwe vergaderstructuur ‘samen anders vergaderen’. Verder een vooruitblik op de nieuwe agenderingsinstrumenten Lange Termijn Agenda (LTA), Lange Termijn Planning (LTP) en de commissie-agenda.

Voor de ambitie om in 2014 bij de Statengriffie ‘procesgericht’ te werken is Maarten ter Hoeve van het bureau Necker en Naem gevraagd een vijftal belangrijke werkprocessen te analyseren en in kaart te brengen. Hij beschrijft het proces ‘Agenderen in de nieuwe vergaderstructuur’.

Verder in deze StatenFlitsen de aankondiging van een ‘poll’ over onze pilot met ‘Doodle’: het instrument van de Statengriffie om afspraken in te plannen en het vervolg van de communicatiecampagne ‘Samen anders bij PS’

Een nieuw item vindt u onder ‘Uit het presidium’. Onder terugblik werkbezoeken kijken we terug op het werkbezoek aan de MC Groep op 6 november jl. en het teamuitje van de Statengriffie.

Feedback en suggesties zijn van harte welkom!