Project 'De weg van de nota'

In het gezamenlijke project ‘de weg van de nota’ kijken de ambtelijke organisatie en de Statengriffie samen hoe (de stukkenstroom achter) het besluitvormingsproces efficiënter kan.

Het project heet ‘de weg van de nota’, omdat het werkproces letterlijk vanaf het moment van ambtelijk schrijven tot en met de besluitvorming van PS wordt geanalyseerd en herijkt. De veelal in de loop der jaren gegroeide procedures en gewoontes worden tegen het licht gehouden en elke processtap kritisch bezien op nut en noodzaak.

De Statengriffie gaat per 1/1/2014 vijf bundels uitbrengen in plaats van de huidige twee bundels met stukken. U kunt zich voorstellen dat het loont om in deze stukkenstroom alle overbodige stappen te schrappen! De Statengriffie is zeer verheugd over het feit dat deze procesbeschrijvingen in gezamenlijkheid met de ambtelijke organisatie tot stand komen.