Nieuwe pictogrammen

In september  introduceerde de Statengriffie nieuwe pictogrammen voor Provinciale Staten, presidium en Statengriffie. Deze ‘pictogrammen’ zijn vanaf januari 2014 zichtbaar op de verschillende documenten. Zo krijgen Provinciale Staten, presidium en Statengriffie elk een eigen pictogram. en is de bron van de communicatie-uiting herkenbaar.

De griffie heeft in het tweede en derde kwartaal van dit jaar een inventarisatie gemaakt van het aantal en soorten documenten met het oog op de nieuwe vergaderstructuur en de ambitie ‘Statengriffie procesgericht’. Hieruit bleek dat door de jaren heen een diversiteit aan documenten is ontstaan en niet meer helder was welk gremium nu wat communiceerde.

 

beeldmerk-ps-sg-presidium-combi-01

 

Samen met ‘trafficmanager’ heeft de Statengriffie drie nieuwe pictogrammen ontworpen die een verband met elkaar hebben. Deze drie pictogrammen samen vormen één geheel, de ronde vorm symboliseert de Statenzaal en de gele punt in het midden staat voor de plaats van de griffie.

Voor de nieuwe vergaderstructuur zijn de eerste formats aangepast een in de loop van volgend jaar zullen de andere formats volgen.