Traject deskundigheidsbevordering presidium

Voor deze analyse is een tweezijdig analyse-instrument ingezet: enerzijds een zogenaamde ‘teamdiagnose’(de presidiumleden hebben in een onderzoeksomgeving vragen beantwoord over het eigen functioneren) en anderzijds is aan een twintigtal PS-leden gevraagd dezelfde vragen te beantwoorden (als anonieme feedback voor het Presidium). Het presidium dankt alle deelnemers hartelijk voor de genomen tijd en moeite.

De uitkomsten van beide analyses zijn door het presidium verwerkt tot een ‘routekaart deskundigheidsbevordering’. Op dit moment zijn drie thema’s geprioriteerd, waarvoor steeds twee presidiumleden verantwoordelijkheid nemen, als ‘portefeuillehouder’.

 tabel-1-routekaart

In het eerste kwartaal van 2014 worden de eerste resultaten opgeleverd.