Informatiebijeenkomst Oostvaarderplassen

Informatiebijeenkomst Oostvaardersplassen

De informatiebijeenkomst Oostvaardersplassen van 7 mei stond onder leiding van de dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen. In het eerste deel van de bijeenkomst staken vijf gastsprekers staken hun betoog af. In het tweede deel gaven vier panelleden hun mening .Tussendoor was er gelegenheid tot stellen en reageren van/op vragen.

Vijf sprekers

  1. De heer Linthorst, voorzitter van de Vereniging Edelhert.  Zijn betoog ging over ‘grote grazers en natuurwaarden gaan niet samen’.
  2. De heer Kuil, tot 1 mei werkzaam bij DLG en nu op persoonlijke titel spreekt, omdat hij betrokken is geweest bij het opstellen van het nieuwe beheerplan. Zijn betoog ging over ‘de belangrijkste maatregelen van het beheerplan’.
  3. De heer Vullink, schrijver van het proefschrift ‘Hungry Herds’ het woord over ‘er is cyclus en een reset iin het grazige deel nodig’.
  4. De heer Saat, over ‘seizoenbegrazing is een bewezen succes’.
  5. De heer Olff over ‘fout met waterbeheersing herstellen; natuur regelt zelf’.

Vier panelleden

In het panel zaten:

  1. De heer Kuil spreekt op persoonlijke titel
  2. De heer Van Eerden, ecoloog en spreekt op persoonlijke titel
  3. De heer Dijkshoorn, voormalig beheerder Oostvaardersplassen
  4. De heer De Snoo, districtshoofd Flevoland Staasbosbeheer 

Conclusie
De bijeenkomst was geslaagd en belangrijke vragen zijn meegenomen naar het debat van PS op 2 juli.