Nieuwe cateraar Appèl

Nieuwe cateraar Appèl
Per 16 juni is de nieuwe cateraar Appèl voor de provincie begonnen. De meeste vertrouwde gezichten blijven, zoals bedrijfsleider Henk Zut. De Statengriffie overlegt met Facilitaire Zaken over de catering aan de Staten op de vergaderdata. 

Na de eerste ervaringen met de nieuwe cateraar rond de PS-vergadering van 2 juli en de evaluatie met Facilitaire Zaken en de cateraar kan het zijn dat enkele aanpassingen nodig zijn in de afrekening van de gemaakte kosten en in de logistiek op de vergaderdag. Deze aanpassingen gaan in op de Statenvergadering van 17 september aanstaande. Uiteraard wordt u tijdig geïnformeerd over de aanpassingen.