Nieuwe webcasting gegund aan Notubiz

Nieuwe webcasting gegund aan Notubiz 
De Statengriffie heeft recent een aanbesteding van de nieuwe webcast van de PS- en commissievergaderingen afgerond. Aan Notubiz is de webcast gegund. Naast de huidige leverancier (Company Webcast) zijn een tweetal andere aanbieders in de aanbestedingsprocedure betrokken.  

Het presidium heeft in een eerdere fase de uitgangspunten voor de aanbesteding vastgelegd. De belangrijke uitgangspunten waren de technische betrouwbaarheid en uitbreiding van de doorzoekbaarheid van zowel de videowebcast van de PS-vergaderingen alsmede de audiowebcast van de commissievergaderingen. 

Gunning aan Notubiz
De webcast is gegund aan Notubiz op grond van de meest optimale prijs/kwaliteit verhouding. Het betreft een contract voor drie jaar, met een optie tot verlenging van tweemaal één jaar.

Notubiz is de grootste aanbieder van raads- en Stateninformatiesystemen en webcastvoorzieningen in Nederland en onderscheid zich van de overige aanbieders door de zeer uitgebreide zoekfunctie door zowel de video- als audiobestanden. 

Zoekfunctie
Naast het zoeken op agendapunt en spreker, wordt per agendapunt het onderwerp geanalyseerd naar een groot aantal zoektermen, die onderlinge relaties hebben (thesaurus). Dit op basis van betekenisrelaties en associatieve begrippen (voorbeeld: windmolens, windenergie, duurzame energie). Dit geldt zowel voor de video- als audiobestanden.

De besluitenlijst van de PS- en commissievergadering worden ook in  het zoeksysteem verwerkt, zodat bijvoorbeeld gezocht kan worden op Statenbesluiten met bijbehorende uitslag van stemmingen.

Een tweede verbetering ten opzichte van de huidige webcast, is de koppeling met de vergaderstukken. In het portal van zowel de PS-vergadering als de commissievergaderingen, staat –naast het beeld of de audioplayer- de agenda met bijbehorende vergaderstukken vermeld. 

Planning
De gunning aan Notubiz zal vóór het reces plaatsvinden. De september vergaderingen worden nog door Company Webcast verzorgd, waarbij parallel een test met Notubiz plaats vindt.

Notubiz zal vanaf oktober de video- en audiowebcast gaan verzorgen. Onderdeel van de opdracht is een demonstratie van de mogelijkheden (o.a. de uitgebreide zoekfunctie) voor de leden van PS en GS. Deze zal waarschijnlijk voorafgaand aan de Statenvergadering van oktober plaatsvinden.

Vragen over de webcast? Neem contact op met Pieter Liedekerken.