Samen op weg naar verkiezingen 2015

Samen op weg naar verkiezingen 2015
De Statengriffie bereidt samen met het seniorenconvent de activiteiten richting de Statenverkiezingen van 18 maart 2015 voor. Al in april werd hiertoe de opdracht gehaald bij het seniorenconvent en is inmiddels een projectleider aangetrokken.  

Hierbij werd de omvang en de randvoorwaarden van het project besproken. Ook werd stilgestaan bij de ervaringen met de vorige Statenverkiezingen en de daarover opgestelde evaluatie. Niet onbelangrijk was dan ook de gewenste aansturing vanuit het seniorenconvent.  Het seniorenconvent heeft daarom een delegatie van vier fractievoorzitters aangewezen als gedelegeerd opdrachtgever namelijk de dames Bax en Luyer en de heren Boshuijzen en Simonse. In mei hebben de deelnemende politieke partijen de eerst informatie ontvangen van de kant van het hoofdstembureau.

Vanaf juli gaat de externe projectleider Anne Graumans bij de Statengriffie aan de slag. Deze komt in september met een Plan van Aanpak.

De belangrijkste doelen van het project zijn onder meer

  • Het bevorderen van een rechtmatig verloop van de verkiezingen
  • Opkomstbevordering
  • komen tot een afgestemde campagne (met ondermeer provincies, rijk, IPO, gemeenten en waterschappen),  die voldoet aan de wensen van de belangrijkste stakeholders (de deelnemende politieke partijen). 

Het project Statenverkiezingen 2015 omvat 7 deelprojecten

  • informeren van partijbesturen en nieuwe kandidaten
  • opkomst bevorderende campagne
  • Statenverkiezingen en statenwisseling
  • spoorboekje informatie- en formatiefase
  • introductieprogramma nieuwe Statenleden en Statenconferentie
  • uitleveren faciliteiten Statenleden
  • verkiezingen Eerste Kamer op 26 mei 2015

De delegatie uit het seniorenconvent wordt betrokken bij de belangrijke mijlpalen zoals de selectie van een projectleider en het plan van aanpak. 

Vragen over de verkiezingen? Neem contact op met Renzo Kalk, opdrachtgever van het project verkiezingen.