Werkbezoek Agrarisch Natuurbeheer

Terugblik werkbezoeken/sessies
Op 4 juni lieten de Staten zich informeren over de vernieuwing van het Agrarisch Natuurbeheer tijdens een werkbezoek aan BoerenNatuur en de Agrarische Natuurvereniging KOP van de NOP.

Werkbezoek Agrarisch Natuurbeheer

De Agrarische Natuurvereniging Kop van de NOP en BoerenNatuur heeft op woensdag 4 juni 2014 een werkbezoek georganiseerd voor de Provinciale Staten over de vernieuwing van het agrarisch natuurbeheer. Ongeveer 30 geïnteresseerden waren aanwezig, waaronder vier leden van de Provinciale Staten, verschillende agrariërs, natuur- en landschapsorganisaties, CLM, studenten, medewerkers van de provincie en LTO.    

Het werkbezoek bestond uit de onderdelen:

  1. Welkom en een algemene toelichting op het nieuwe subsidiestelsel door mevrouw Coby Dekker-van den Berg, voorzitter van BoerenNatuur Flevoland. Op een heldere en duidelijke manier heeft Coby Dekker de deelnemers meegenomen in de historie van het gemeenschappelijke landbouwbeleid en agrarisch natuurbeheer, het nieuwe agrarische natuurbeheer en de vergroening uit het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid.
  2. Frans van Aart, bestuurslid, heeft een enthousiaste toelichting gegeven op de Agrarische Natuurvereniging Kop van de NOP. Frans van Aart heeft de karakteristiek van het gebied geschetst. Het is een open gebied met gecombineerde teelten aan de rand van het IJsselmeer, waar agrarisch natuurbeheer zich richt op weide- en akkervogels.
  3. Op het agrarisch bedrijf van de familie Matthijssen gaan de deelnemers onder leiding van Jean Matthijssen en Tonny Groot Koerkamp, vrijwilligers bij Vogelwacht Rutten, met een verrekijker het land op. Er zijn veel vogels te zien op dit gemende bedrijf.

Tijdens het werkbezoek is een filmpje getoond, gemaakt doorgroep 8 van Het Lichtschip op weidevogelexcursie. De link: http://youtu.be/IGdmJN9ei3Y