2. Samen op weg naar verkiezingen 2015

Samen op weg naar verkiezingen 2015
In het seniorenconvent van afgelopen maandag bespraken de fractievoorzitters met het presidium een notitie ter voorbereiding op de verkiezingen 2015. In de notitie zijn keuzes geformuleerd over de inzet bij de verkiezingen.

foto.verkiezingen.compri

 

In de notitie werd het seniorenconvent geïnformeerd over de mogelijk activiteiten rondom de verkiezingen. Hiermee gaf het seniorenconvent opdracht aan de Statengriffie om met de voorbereidingen te beginnen.

Deze voorbereiding omvat zes deelprojecten met bijbehorende activiteiten en processen:

 • Opkomst bevorderende campagne;
 • Statenverkiezingen en –wisseling;
 • Coalitie- en collegeonderhandelingen;
 • Introductieprogramma en Statenconferentie;
 • Faciliteiten Statenleden en
 • Verkiezingen Eerste Kamer 26 mei.

Het seniorenconvent stemde in met:

 • Het opdrachtgeverschap vanuit het seniorenconvent;
 • Begeleiding hiervan door een delegatie uit het seniorenconvent;  Marianne Luyer, Sjaak Simonse, Melissa Bax en Erik Boshuijzen;
 • Coördinerend opdrachtnemerschap door de Statengriffier;
 • Een opkomst bevorderende campagne van middelgrote omvang en
 • Een gecomprimeerd introductieprogramma voor nieuwe Statenleden.

De griffie verheugt zich op de samenwerking met de begeleidingsgroep en staat open voor ideeën en suggesties.