Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 10-05-2017 15:30:00 uur


Statenzaal
Voorzitter: L. Verbeek
Griffier: A. Kost
0
1
Agenda van Provinciale Staten van 10 mei 2017 (pdf, 56.5 kB)
0
0
1
Lijst van ingekomen stukken vergadering Provinciale Staten d.d. 10 mei 2017 (pdf, 134.8 kB)
1
Benoeming gedeputeerde mei 2017 (pdf, 23.4 kB)
0
5
Bijlage 01 - Perspectiefnota 2017-2021 (pdf, 368 kB)
Bijlage 02 - Meerjarenonderhoudsplan Provinciehuis 2018-2021 (pdf, 68.6 kB)
Statenvoorstel Perspectiefnota 2017-2021 (pdf, 68.1 kB)
Aanbiedingsbrief PS - Tussenbalans 2017 (PDF, 581.4 kB)
Beantwoording vragen Perspectiefnota 2017-2021 (pdf, 58.7 kB)
0
0
Algemene bijlage
Concept besluitenlijst vergadering van de integrale Statencommissie van 19 april 2017 (pdf, 147.8 kB)
Uitnodiging vergadering van Provinciale Staten van 10 mei 2017 (PDF, 93.6 kB)
Amendement A - CDA, VVD, SP, D66 en CU - Verbreding sluizencomplex kornwederzand (pdf, 268.2 kB)
Amendement B - SP - Krachtige samenleving (pdf, 235.8 kB)
Motie 1 - PVV - Per direct stopzetten finaciering Floriade (pdf, 220.1 kB)
Motie 2 - PVV - Smart mobility (pdf, 208.2 kB)
Motie 4 - PVV - 3 procent extra budget aan economische activiteiten (pdf, 216 kB)
Motie 5 - PVV - Geen behoefte aan oostvaarderswold (pdf, 245 kB)
Motie 6 - PVV - Opcenten (pdf, 215.5 kB)
Motie 7 - PvdA - Krachtige samenleving (pdf, 305.9 kB)
Motie 8 - PvdA - Effectiviteit bestuur (pdf, 300.5 kB)
Motie 3 - PVV - Energiestransitie (pdf, 230.4 kB)
Motie 9 - PvdD - Klimaatneutraal provinciehuis versie 2 (pdf, 456.6 kB)
Motie 10 - PvdD - Bescherming intrinsieke waarde natuur (pdf, 206.3 kB)
Motie 11 - SGP - Besturen met mededelingen (pdf, 416.4 kB)
Motie 12 - SGP - Verduurzaming provinciale daken (pdf, 444.2 kB)
Overzicht ingediende moties en amendementen (pdf, 21.1 kB)