Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Provinciale Staten
Datum: 27-09-2017 15:30 uur


Statenzaal
Voorzitter: L. Verbeek
Griffier: A. Kost
0
1
Agenda van Provinciale Staten van 27 september 2017 (pdf, 57.2 kB)
0
0
1
Lijst van ingekomen stukken vergadering Provinciale Staten d.d. 27 september 2017 (pdf, 182.7 kB)
1
Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 19 juli 2017 (pdf, 110.9 kB)
1
Statenvoorstel Benoemingen 27 september 2017 (pdf, 150.9 kB)
0
3
Bijlage 02 - Oude versie (v6) Statenvoorstel Vaststelling Ontwerp Programma Mobiliteit en Ruimte (pdf, 37.9 kB)
Bijlage 01 - Ontwerp Programma Mobiliteit en Ruimte 2018 (PDF, 11.1 MB)
Statenvoorstel Vaststelling Ontwerp Programma Mobiliteit en Ruimte (pdf, 40 kB)
0
5
Bijlage 02 - Concept werkplan en begroting MRA 2018 (PDF, 1 MB)
Bijlage 03 - Notitie werkplan en begroting MRA 2018 (PDF, 373.4 kB)
Bijlage 01 - Aanbiedingsbrief MRA (PDF, 90.8 kB)
Bijlage 04 - Conceptbrief Staten aan MRA Bureau (pdf, 17.1 kB)
Statenvoorstel Aanbieding concept MRA-werkplan 2018 en concept MRA-begroting 2018 (pdf, 33.3 kB)
3
Bijlage 01 -Onderzoeksopzet ‘Natuurcompensatie’ (PDF, 409.9 kB)
Bijlage 02 - Rapport Randstedelijke Rekenkamer 'Natuurlijk bevoegd'; Eindrapport en 5-minutenversie inclusief bestuurlijke reactie (PDF, 4.1 MB)
Statenvoorstel Randstedelijke Rekenkamer 'Natuurlijk bevoegd onderzoek' (pdf, 152.6 kB)
6
Bijlage 01 - Internationaal Ondernemerschap Flevoland (pdf, 36.2 kB)
Bijlage 03 - Groeihuis-Cultuur-Groeiversneller (pdf, 73.4 kB)
Bijlage 02 - Internationaal Ondernemerschap Flevoland in beeld (pdf, 203.8 kB)
Statenvoorstel - Economisch Programma - Markt Cultuur en Groeiversneller (pdf, 40.7 kB)
Bijlage 05 - 12e begrotingswijziging 2017 (pdf, 43 kB)
Bijlage 04 - Schema besluitvorming lijnen Economisch Programma (pdf, 65.3 kB)
2
Bijlage 01 - Overzicht af te voeren moties 27 september 2017 (pdf, 49 kB)
Statenvoorstel Afdoening moties 27 september 2017 (pdf, 142.3 kB)
0
0
Algemene bijlage
Uitnodiging vergadering Provinciale Staten van 27 september 2017 (PDF, 80.5 kB)
Motie 1 (vreemd) - PvdD, GL, D66, 50PLUS, Sen+Flevo - Flevoland als Regenboogprovincie (pdf, 319.2 kB)
Motie 2 (vreemd) - GL - Vliegroute B++ Lelystad Airport (pdf, 502.3 kB)
Amendement A - 50PLUS - Eindrapport Randstedelijke Rekenkamer 'Natuurlijk bevoegd' (pdf, 243.3 kB)
Amendement B - CDA, 50PLUS, CU, VVD, D66, SP, SGP - Eindrapport Randstedelijke Rekenkamer 'Natuurlijk bevoegd' (pdf, 243.4 kB)
Motie 3 (vreemd) - PvdD, GL, D66, 50PLUS, Sen+Flevo - Flevoland als Regenboogprovincie (pdf, 351.3 kB)