Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Statencommissie Bestuur
Datum: 18-10-2017 12:30:00 uur


Commissiekamer
Voorzitter: Mevr. M. Smeels-Zechner-vz cie Bestuur
Griffier: M. Hinzen
0
1
Agenda Statencommissie Bestuur van 18 oktober 2017 (pdf, 115.9 kB)
1
Besluitenlijst vergadering van de Commissie Bestuur van 13 september 2017 (pdf, 128.7 kB)
0
5
Bijlage 02 - Concept-zienswijze van PS aan het dagelijks bestuur van Het Flevolands Archief. (pdf, 17.8 kB)
Statenvoorstel zienswijze Provinciale Staten programmabegroting 2018-2021 Het Flevolands Archief (HFA) (pdf, 33.4 kB)
Bijlage 01a - Aanbiedingsbrief Het Flevolands Archief programmabe-groting 2018-2021 met verzoek om indienen zienswijze. (PDF, 429.6 kB)
Bijlage 01b - Aanbiedingsbrief Het Flevolands Archief programmabe-groting 2018-2021 met verzoek om indienen zienswijze. (PDF, 9.1 MB)
Oplegmemo Zienswijze begroting 2018 HFA; Statencommissie Bestuur van 18 oktober 2017 (pdf, 44.9 kB)
3
Bijlage 02 - Tekst huidige verordening (2013) met wijzigingsvoorstellen (pdf, 85.9 kB)
Bijlage 01 - Financiële verordening provincie Flevoland 2018 (pdf, 68.4 kB)
Statenvoorstel Vaststelling financiële verordening provincie Flevoland 2018 (pdf, 46.2 kB)
3
Bijlage 01 - Zomernota 2017 (pdf, 300.3 kB)
Statenvoorstel Zomernota 2017 (pdf, 286.8 kB)
Bijlage 02 - Voortgangsrapportage regioprojecten Infrastructuur (PDF, 2.8 MB)
2
Statenvoorstel Derde wijziging verordening MRB (pdf, 28.6 kB)
Bijlage 01 - Besluit tot derde wijziging van de Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting Flevoland (pdf, 11.9 kB)
4
Bijlage 01 - Tweede wijziging van de Legesverordening provincie Flevoland 2016 (Verordening) (pdf, 87.9 kB)
Statenvoorstel 2e wijziging legesverordening provincie Flevoland 2016 (pdf, 42.8 kB)
Bijlage 02 - Tweede wijziging van de Legesverordening provincie Flevoland 2016 (Provinciaal Blad) (pdf, 92.1 kB)
Bijlage 03 - Bijlage legestarieven 2018 (vergelijk met 2017 en toelichting) (PDF, 143.8 kB)
11
Bijlage 06 - MBVI 2018 (PDF, 11.7 MB)
Bijlage 05 - PS-Mededeling MBVI (PDF, 11.9 MB)
Bijlage 03 - Investeringsagenda 2017-2026 (pdf, 302.2 kB)
Bijlage 04 - pMIRT 2018-2022 (PDF, 2.1 MB)
Bijlage 02 - Jaarprogramma 2018 Fonds Verstedelijking Almere (PDF, 257.4 kB)
Statenvoorstel Programmabegroting 2018 (pdf, 145.5 kB)
Bijlage 07 - Voortgangsrapportage Agenda Vitaal Platteland (PDF, 2.5 MB)
Mededeling - Aanbieding begroting 2018 en procedure technische vragen (PDF, 123.8 kB)
Bijlage 01 - Programmabegroting 2018 (PDF, 6.1 MB)
Productenraming 2018 (pdf, 633 kB)
Beantwoording-Technische vragen Begroting 2018 (pdf, 91.4 kB)
0
0
3
Lange termijn planning Commissie Bestuur 18 oktober 2017 (pdf, 47.1 kB)
Lijst Toezeggingen - Commissie Bestuur 18 oktober 2017 (pdf, 94.7 kB)
Lijst Moties - Commissie Bestuur 18 oktober 2017 (pdf, 50.2 kB)