Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Statencommissie Bestuur
Datum: 24-05-2017 19:00:00 uur


Commissiekamer
Voorzitter: Mevr. M. Smeels-Zechner-vz cie Bestuur
Griffier: P. Liedekerken
0
1
Agenda Statencommissie Bestuur van 24 mei 2017 (pdf, 117.7 kB)
0
1
Besluitenlijst vergadering van de Commissie Bestuur van 29 maart 2017 (pdf, 134.2 kB)
2
Accountantsverslag 2016 (PDF, 1.1 MB)
Reactie GS op Accountantsverslag 2016 Provincie Flevoland (PDF, 164 kB)
7
Statenvoorstel Jaarstukken 2016 (pdf, 104.8 kB)
Bijlage 02 - Bijlage 1, 2 en 3 bij PS voorstel Jaarstukken 2016 (pdf, 578.8 kB)
Bijlage 03 - Accountantsverslag 2016 (PDF, 1.1 MB)
Bijlage 04 - Reactie GS op Accountantsverslag 2016 Provincie Flevoland (PDF, 164 kB)
Bijlage 05 - 8e Begrotingswijziging 2017 (pdf, 58.1 kB)
Bijlage 01 - Jaarstukken 2016 V4 0 (PDF, 7.2 MB)
Beantwoording Technische vragen Jaarstukken 2016 (pdf, 73.5 kB)
3
Bijlage 01 - Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering Programmaplan plateau 2 (april-december 2017) (pdf, 739.6 kB)
Statenvoorstel Meerjarenprogramma Bedrijfsvoering plateau 2 (pdf, 32.9 kB)
Bijlage 02 - 9e Begrotingswijziging 2017 (pdf, 23.7 kB)
3
Presentatie commissie Bestuur 24 mei 2017 - Bibliotheek ondersteuning Flevoland (pdf, 2.1 MB)
Rapportage toekomstbestendige ondersteuning bibliotheken (PDF, 935.3 kB)
Oplegnota beeldvormende Ronde Statencommissie bibliotheken 24 mei 2017 (pdf, 24.3 kB)
0
0
3
Lijst toezeggingen - commissie Bestuur 24 mei 2017 (pdf, 80.6 kB)
Lijst Moties Commissie Bestuur 24 mei 2017 (pdf, 40.6 kB)
Lange termijn planning Commissie Bestuur 24 mei 2017 (pdf, 34.1 kB)