Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Statencommissie Duurzaamheid
Datum: 08-06-2016 19:00 uur


Rietkerkzaal
Voorzitter: Dhr. W.R. Bouma-vz cie Duurzaamheid
Griffier: R. Kalk
0
1
Agenda Statencommissie Duurzaamheid van 8 juni 2016 (pdf, 119.3 kB)
0
1
Besluitenlijst vergadering van de Statencommissie Duurzaamheid van 11 mei 2016 (pdf, 132.2 kB)
6
Nota Ontwerp technische aanpassing beleid en regelgeving natuur (pdf, 38.5 kB)
Bijlage 01 - Ontwerp partiële herziening Omgevingsplan natuur (pdf, 85.2 kB)
Bijlage 02 - Ontwerp kaart Omgevingsplan Natuur (PDF, 4.5 MB)
Bijlage 03 - Ontwerp Vierde wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (pdf, 54.9 kB)
Bijlage 04 - Ontwerp kaart NNN Verordening (PDF, 352.2 kB)
Bijlage 05 - Ontwerp intrekkingsbesluit Verordening groenblauwe zone en begrenzing EHS (pdf, 48.4 kB)
2
Statenvoorstel Onderzoek RrK BRZO (pdf, 33.6 kB)
Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief, 5 minutenversie en Eindrapport Flevoland inclusief bestuurlijke reactie (PDF, 2.4 MB)
17
Statenvoorstel Vastelling Regioplan windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland (pdf, 61.4 kB)
Statenvoorstel Vaststelling partiële herziening Omgevingsplan Flevoland voor wind (pdf, 53.4 kB)
Bijlage 01 - Nota van beantwoording ontwerp Regioplan windenergie Zuidelijk en oostelijk Flevoland (pdf, 556.8 kB)
Bijlage 02 - Reactie wensen en bedenkingen Statenfracties PvdD en PVV (pdf, 128.5 kB)
Bijlage 03 - Wensen en bedenkingen PVV (pdf, 65.4 kB)
Bijlage 04 - Wensen en bedenkingen PvdD (PDF, 408.2 kB)
Bijlage 05 - Definitief toetsingsadvies planMER Regioplan windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland (PDF, 424.5 kB)
Bijlage 06 - Analyse financiële haalbaarheid (pdf, 282.2 kB)
Bijlage 07 - PlanMER Regioplan windenergie Zuidelijk en Oostelijk flevoland (PDF, 10.9 MB)
Bijlage 08 - Aanvulling planMER Regioplan windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland (PDF, 2.2 MB)
Bijlage 09 - Regioplan windenergie Zuidelijk en oostelijk Flevoland geconsolideerde versie (pdf, 1.2 MB)
Bijlage 10 - Plankkaart Regioplan (v18) (PDF, 837.9 kB)
Bijlage 11 - Vaststellingsbesluit (pdf, 11.1 kB)
Bijlage 12 - Nota van beantwoording ontwerp partiele herziening Omgevingsplan Flevoland 2006 voor wind (pdf, 694.6 kB)
Bijlage 13 - Partiele herziening Omgevingsplan Flevolad 2006 voor wind (pdf, 105.4 kB)
Bijlage 14 - Plankaart partiële herziening Omgevingsplan Flevoland 2006 voor wind (PDF, 1.8 MB)
Bijlage 15 - Vaststellingsbesluit partiële herziening Omgevingsplan Flevoland 2006 voor wind (pdf, 47.5 kB)
0
0
4
Lijst ingekomen stukken voor de commissie Duurzaamheid 8 juni 2016 (pdf, 277.4 kB)
Lijst van Toezeggingen Commissie Duurzaamheid 8 juni 2016 (pdf, 78 kB)
Lijst van Moties commissie Duurzaamheid 8 juni 2016 (pdf, 42.7 kB)
Lange termijn planning commissie Duurzaamheid 8 juni 2016 (pdf, 77.5 kB)