Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Statencommissie Duurzaamheid
Datum: 17-05-2017 15:30:00 uur


Rietkerkzaal
Voorzitter: Dhr. W.R. Bouma-vz cie Duurzaamheid
Griffier: R. Kalk
0
1
Agenda Statencommissie Duurzaamheid van 17 mei 2017 (pdf, 118.6 kB)
0
1
Besluitenlijst vergadering van de Statencommissie Duurzaamheid van 22 maart 2017 (pdf, 121.8 kB)
6
Statenvoorstel Jaarstukken 2016 (pdf, 104.8 kB)
Bijlage 2 - Bijlage 1,2 en 3 bij PS voorstel Jaarstukken 2016 (pdf, 578.8 kB)
Bijlage 3 - Accountantsverslag 2016 (PDF, 1.1 MB)
Bijlage 4 - Reactie GS op Accountantsverslag 2016 Provincie Flevoland (PDF, 164 kB)
Bijlage 5 - 8e Begrotingswijziging 2017 (pdf, 58.1 kB)
Bijlage 1 - Jaarstukken 2016 V4.0 (PDF, 7.2 MB)
2
Mededeling - Voortgangsrapportage Nieuwe Natuur 2017 (PDF, 5.3 MB)
Presentatie Commissie Duurzaamheid 17 mei 2017 - Voortgangsrapportage Nieuwe Natuur (pdf, 696.5 kB)
2
Mededeling - Wijziging bijlage 3 van de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016 (PDF, 108.5 kB)
Memo Mededeling Rijsberman over Wijziging bijlage 3 Verordening Wet Natuurbescherming (pdf, 16.4 kB)
2
Mededeling - Verslag samenwerking NMFF, IVN Landschapsbeheer en Flevolandschap (PDF, 370.3 kB)
Presentatie Commissie Duurzaamheid 17 mei 2017 - Vergroten van de realisatiekracht van IVN Flevoalnd, NMFF, Flevo-landschap en Landschapsbeheer Flevoland (pdf, 4 MB)
2
Mededeling - Agenda Vitaal Platteland in 2017 (PDF, 148.4 kB)
Presentatie Commissie Duurzaamheid 17 mei 2017 - Agenda Vitaal Platteland (pdf, 447.7 kB)
0
0
4
Lijst van Toezeggingen Commissie Duurzaamheid 17 mei 2017 (pdf, 79.8 kB)
Lijst ingekomen stukken voor de comissie Duurzaamheid 17 mei 2017 (pdf, 228.7 kB)
Lijst van Moties commissie Duurzaamheid 17 mei 2017 (pdf, 53.3 kB)
Lange termijn planning commissie Duurzaamheid 17 mei 2017 (pdf, 57.7 kB)