Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

Vergadering



Vergadering van Statencommissie Duurzaamheid
Datum: 18-10-2017 19:00 uur


Rietkerkzaal
Voorzitter: Dhr. W.R. Bouma-vz cie Duurzaamheid
Griffier: R. Kalk
0
1
Agenda Statencommissie Duurzaamheid van 18 oktober 2017 (pdf, 118.3 kB)
0
1
Besluitenlijst vergadering van de Commissie Duurzaamheid van 28 juni 2017 (pdf, 127 kB)
11
Bijlage 06 - MBVI 2018 (PDF, 11.7 MB)
Bijlage 05 - PS-mededeling MBVI (PDF, 11.9 MB)
Bijlage 03 - Investeringsagenda 2017-2026 (pdf, 302.2 kB)
Bijlage 04 - p-MIRT 2018-2022 (PDF, 2.1 MB)
Bijlage 02 - Jaarprogramma Fonds Verstedelijking Almere 2018 (PDF, 257.4 kB)
Statenvoorstel Programmabegroting 2018 (pdf, 145.5 kB)
Bijlage 07 - Voortgangsrapportage Agenda Vitaal Platteland (PDF, 2.5 MB)
PS-mededeling - Aanbieding begroting 2018 en procedure technische vragen (PDF, 123.8 kB)
Bijlage 01 - Programmabegroting 2018 (PDF, 6.1 MB)
Productenraming 2018 (pdf, 633 kB)
Beantwoording-Technische vragen Begroting 2018 (pdf, 91.4 kB)
2
Bijlage bij memo - PS mededeling Luwtemaatregelen Hoornse Hop okt 2016 (PDF, 107.2 kB)
Memo Stand van zaken ontwikkeling TBES in Markermeer-IJmeer (pdf, 17 kB)
4
Nota Commissie Bouwstenennotitie beleidskader beheer Oostvaardersplassen (pdf, 30.4 kB)
Bouwstenennotitie beleidskader beheer Oostvaardersplassen - bijlage 1 Initiatiefvoorstel Richtinggevende uitspraken Beleidskader beheerOostvaardersplassen (PDF, 395.4 kB)
Bouwstenennotitie beleidskader beheer Oostvaardersplassen - bijlage 2 Achtergronddocument (PDF, 1.8 MB)
Bouwstenennotitie Beleidskader beheer Oostvaardersplassen (PDF, 450 kB)
0
0
4
Lange termijn planning - Commissie Duurzaamheid 18 oktober 2017 (pdf, 19.9 kB)
Lijst ingekomen stukken - Comissie Duurzaamheid 18 oktober 2017 (pdf, 55.7 kB)
Lijst Toezeggingen - Commissie Duurzaamheid 18 oktober 2017 (pdf, 87 kB)
Lijst Moties - Commissie Duurzaamheid 18 oktober 2017 (pdf, 50.3 kB)
Algemene bijlage
Memo agendacommissie Duurzaamheid commissie Duurzaamheid van 18 oktober 2017 (pdf, 14.1 kB)
PNN - Afschrift brief van GS van Flevoland aan B&W (pdf, 271.5 kB)