Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Statencommissie Economie
Datum: 17-05-2017 17:00 uur


Commissiekamer
0
1
Agenda Statencommissie Economie van 17 mei 2017 (pdf, 115.5 kB)
0
1
Besluitenlijst vergadering van de Statencommissie Economie van 15 februari 2017 (pdf, 126.3 kB)
1
Beeldvorming 17 mei Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (pdf, 18.7 kB)
1
Presentatie Inpassingsplan MSNF - commissie Economie 17 mei 2017 (pdf, 4.9 MB)
0
7
Statenvoorstel Jaarstukken 2016 (pdf, 104.7 kB)
Bijlage 01 - Jaarstukken 2016 v4 0 (PDF, 7.2 MB)
Bijlage 05 - Template 8e begrotingswijziging 2017 (pdf, 58.1 kB)
Bijlage 04 - Reactie GS op Accountantsverslag 2016 Provincie Flevoland (PDF, 164 kB)
Bijlage 03 - Accountantsverslag 2016 (PDF, 1.1 MB)
Bijlage 02 - Bijlage 1 2 en 3 bij PS voorstel Jaarstukken 2016 (pdf, 578.8 kB)
Beantwoording Technische vragen Jaarstukken 2016 (pdf, 37 kB)
2
Propositie Flevoland bijdrage FVA Floriade (menukaart) (PDF, 1.5 MB)
Presentatie Floriade - commissie Economie 17 mei 2017 (pdf, 140.6 kB)
2
Statenvoorstel 7e Begrotingswijziging EU Food chains 4 Europe (pdf, 72 kB)
Bijlage 01 - Begrotingswijzigingen exploitatie PS17 07 (pdf, 44.6 kB)
1
Voortgang verduurzaming beroepsvisserij (PDF, 724.8 kB)
0
0
3
Lijst van Moties Commissie Economie van 17 mei 2017 (pdf, 47.4 kB)
Lange Termijn Planning commissie Economie van 17 mei 2017 (pdf, 65.9 kB)
Lijst van Toezeggingen Commissie Economie van 17 mei 2017 (pdf, 34.1 kB)