Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Statencommissie Economie
Datum: 18-10-2017 19:00 uur


Commissiekamer
0
1
Agenda Statencommissie Economie van 18 oktober 2017 (pdf, 115.5 kB)
0
1
Besluitenlijst vergadering van de Commissie Economie van 6 september 2017 (pdf, 136.9 kB)
2
Bijlage 01 - RRK - Vervolgonderzoek Beheer en onderhoud wegen en kunstwerken 31 mei 2017 (PDF, 1.3 MB)
Statenvoorstel - RRK vervolg onderzoek beheer en onderhoud wegen en kunstwerken (pdf, 179.5 kB)
1
Statenvoorstel - Voornemen tot oprichting van POC-Fonds BV (pdf, 36.7 kB)
11
Statenvoorstel Programmabegroting 2018 (pdf, 145.5 kB)
Bijlage 06 - MBVI 2018 (PDF, 11.7 MB)
Bijlage 05 - Mededeling Aanbieding MBVI 2018 (PDF, 11.9 MB)
Bijlage 03 - Investeringsagenda 2017-2026 (pdf, 302.2 kB)
Bijlage 04 - Tabellen en kaartbeelden PMIRT 2018-2022 (PDF, 2.1 MB)
Bijlage 02 - Jaarprogramma 2018 Fonds Verstedelijking Almere (PDF, 257.4 kB)
Bijlage 07 - Voortgangsrapportage Agenda Vitaal Platteland (PDF, 2.5 MB)
Bijlage 01 - Programmabegroting 2018 v4 0 (PDF, 6.1 MB)
Bijlage 08 - Mededeling - Aanbieding begroting 2018 en procedure technische vragen (PDF, 123.8 kB)
Productenraming 2018 (pdf, 633 kB)
Beantwoording-Technische vragen Begroting 2018 (pdf, 91.4 kB)
0
0
3
Lijst Moties - Commissie Economie 18 oktober 2017 (pdf, 59.3 kB)
Lange Termijn Planning commissie Economie 18 oktober 2017 (pdf, 40.5 kB)
Lijst Toezeggingen - Commissie Economie 18 oktober 2017 (pdf, 56 kB)