Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte
Datum: 05-07-2017 15:30 uur


Rietkerkzaal
Voorzitter: Mevr. C.J. Schotman-vz cie Ruimte
Griffier: R. Kalk
15.30 0
1
Agenda Statencommissie Ruimte van 5 juli 2017 (pdf, 128.1 kB)
0
1
Besluitenlijst vergadering van de Commissie Ruimte van 24 mei 2017 (pdf, 128.9 kB)
5 minuten 1
LTP commissie Ruimte (pdf, 59.1 kB)
5 minuten 2
Lijst van Moties Commissie Ruimte (pdf, 52.4 kB)
Lijst van Toezeggingen Commissie Ruimte (pdf, 48.5 kB)
5 minuten 1
LIS voor de commissie Ruimte (pdf, 123.7 kB)
45 minuten 3
Bijlage 1 - Programmadocument ZZL-NF (pdf, 126.3 kB)
Statenvoorstel Aanpassing programma ZZL-NF (pdf, 33.9 kB)
Bijlage 2 - Document wijzigingen (pdf, 13.2 kB)
45 minuten 3
Bijlage 1 - Initiatiefvoorstel FlevoTop (PDF, 323.4 kB)
PS Mededeling - Wensen en bedenkingen GS inzake initiatiefvoorstel FlevoTop (PDF, 496.9 kB)
Plan van aanpak Flevotop (pdf, 230.2 kB)
45 minuten 2
Bijlage 1 - Ontwerp nadere uitwerking buitendijkse waterveiligheid - Flevoland (pdf, 537 kB)
PS Statenvoorstel Ontwerp nadere uitwerking buitendijkse waterveiligheid - Flevoland (pdf, 83.2 kB)
60 minuten 4
Bijlage 1 - Startnotitie 'technische en beleidsarme omzetting beleid en regelgeving fysieke leefomgeving' (pdf, 138.4 kB)
PS-voorstel Technische en beleidsarme omzetting beleid en regelgeving fysieke leefomgeving (pdf, 48.8 kB)
Presentaties en het uitgedeelde materiaal van de Statenacademie van 19 juni (PDF, 1.4 MB)
Bijlage 2 - Begrotingswijziging (pdf, 10.5 kB)
45 minuten 6
Bijlage 2 - besluit PS in 2013 (PDF, 2.4 MB)
Bijlage 3 - evaluatie Oosterwold (PDF, 6.5 MB)
Statenvoorstel - Verlenging afwijking gebiedsontwikkeling Oosterwold (pdf, 48.1 kB)
Bijlage 4 - Brief aan b&w Almere (verzenden na PS besluit) (pdf, 20.8 kB)
Bijlage 5 - brief aan b&w Zeewolde (verzenden na PS besluit) (pdf, 20.8 kB)
Bijlage 1 - kaart plangebied (PDF, 5.3 MB)
0
0