Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte
Datum: 18-10-2017 14:00 uur


Rietkerkzaal
0
1
Agenda Statencommissie Ruimte van 18 oktober 2017 (pdf, 126.8 kB)
0
1
Besluitenlijst vergadering van de Commissie Ruimte van 13 september 2017 (pdf, 124.3 kB)
11
Statenvoorstel Programmabegroting 2018 (pdf, 145.5 kB)
Bijlage 06 - MBVI 2018 (PDF, 11.7 MB)
Bijlage 05 - Mededeling Aanbieding MBVI 2018 (PDF, 11.9 MB)
Bijlage 03 - Investeringsagenda 2017-2026 (pdf, 302.2 kB)
Bijlage 04 - Tabellen en kaartbeelden PMIRT 2018-2022 (PDF, 2.1 MB)
Bijlage 02 - Jaarprogramma 2018 Fonds Verstedelijking Almere (PDF, 257.4 kB)
Bijlage 07 - Voortgangsrapportage Agenda Vitaal Platteland (PDF, 2.5 MB)
Bijlage 08 - mededeling - Aanbieding begroting 2018 en procedure technische vragen (PDF, 123.8 kB)
Bijlage 01 - Programmabegroting 2018 v4 0 (PDF, 6.1 MB)
Productenraming 2018 (pdf, 633 kB)
Beantwoording-Technische vragen Begroting 2018 (pdf, 91.4 kB)
3
Statenvoorstel ontwerp 6e wijziging VFL 2012 varend ontgassen (pdf, 42.5 kB)
Bijlage 01 - Ontwerp zesde wijziging vfl 2012 varend ontgassen (pdf, 248.1 kB)
Bijlage 02 - Eindrapport CE Delft Nut noodzaak ontgassingsverbod Flevoland DEF pdf (PDF, 3.2 MB)
7
Bijlage 01 - OFGV Verzoek zienswijze begrotingswijziging 2018 en resultaatbestemming 2016 OFGV 2017 (PDF, 1.9 MB)
Bijlage 02 - OFGV Zienswijzebrief bijlage 1 KPS berekening (PDF, 47.8 kB)
Bijlage 03 - OFGV Zienswijzebrief bijlage 2 OFGV jaarstukken 2016 gewaarmerkt (PDF, 5.3 MB)
Bijlage 04 - OFGV Zienswijzebrief bijlage 3 OFGV accountantsverklaring 2016 was getekend (PDF, 409.3 kB)
Bijlage 05 - OFGV Zienswijzebrief bijlage 4 OFGV verslag van bevindingen 2016 was getekend (PDF, 1 MB)
Bijlage 06 - Zienswijze provincie Flevoland op begrotingswijziging 2018 en resultaatsbestemming 2016 (pdf, 51.2 kB)
Statenvoorstel - Zienswijze begrotingswijziging 2018 en resultaatsbestemming Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) 2016 (pdf, 35.7 kB)
5
Statenvoorstel - Vaststelling Omgevingsvisie FlevolandStraks (pdf, 47.3 kB)
Bijlage 01 - Nota van beantwoording (pdf, 176.5 kB)
Bijlage 04 - Ontwerp besluit definitieve vaststelling Omgevingsvisie FlevolandStraks (pdf, 79.1 kB)
Bijlage 02 - Platte tekst omgevingsvisie met wijzigingen uitgelicht (pdf, 206.7 kB)
Bijlage 03 - Platte tekst omgevingsvisie met wijzigingen doorgevoerd (pdf, 203 kB)
0
0
4
Lijst Moties - Commissie Ruimte 18 oktober 2017 (pdf, 56.3 kB)
Lijst Toezeggingen - Commissie Ruimte 18 oktober 2017 (pdf, 50.8 kB)
Lange Termijn Planning commissie Ruimte 18 oktober 2017 (pdf, 107.4 kB)
Lijst Ingekomen Stukken - Commissie Ruimte 18 oktober 2017 (pdf, 149.3 kB)