Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Statencommissie Ruimte
Datum: 24-05-2017 15:30 uur


Rietkerkzaal
0
1
Agenda Statencommissie Ruimte van 24 mei 2017 (pdf, 133.8 kB)
0
1
Besluitenlijst vergadering van de Statencommissie Ruimte van 29 maart 2017 (pdf, 127.8 kB)
7
Bijlage 02 - Bijlage 1, 2 en 3 bij PS voorstel Jaarstukken 2016 (pdf, 578.8 kB)
Bijlage 03 - Accountantsverslag 2016 (PDF, 1.1 MB)
Bijlage 04 - Reactie GS op Accountantsverslag 2016 Provincie Flevoland (PDF, 164 kB)
Bijlage 05 - Template 8e begrotingswijziging 2017 (pdf, 58.1 kB)
Bijlage 01 - Jaarstukken 2016 (PDF, 7.2 MB)
Beantwoording Technische vragen Jaarstukken 2016 inclusief aanvulling (pdf, 74.6 kB)
Statenvoorstel Jaarstukken 2016 (pdf, 104.8 kB)
8
Bijlage 05 - Jaarrapportage 2016 OFGV (PDF, 1.5 MB)
Bijlage 07 - Realisatietabel jaarrapportage 2016 OFGV (PDF, 214.1 kB)
Bijlage 06 - Expertise en vergunningen jaarrapportage 2016 OFGV (PDF, 82.6 kB)
Bijlage 03 - Brief Afschrift Jaarstukken 2016 en Ontwerpbegroting 2018 OFGV (PDF, 306.2 kB)
Bijlage 04 - Voorlopige jaarstukken 2016 (PDF, 600.8 kB)
Bijlage 02 - Begrotingswijzigingen 2017 en Ontwerpbegroting 2018 OFGV (PDF, 765.5 kB)
Statenvoorstel - Zienswijze begroting OFGV 2018 (pdf, 32.8 kB)
Bijlage 01 - Brief aan OFGV - Zienswijze begrotingswijziging 2017 en ontwerpbegroting 2018 (pdf, 21.5 kB)
3
Statenvoorstel - Ontwerp Vijfde wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (pdf, 149.7 kB)
Bijlage 01 - Ontwerp Vijfde wijziging verordening (pdf, 1.3 MB)
Bijlage 02 - VFL 5e wijziging water waterkeringen (PDF, 605.4 kB)
3
Bijlage 01 - Beleidstekst waterveiligheid buitendijks (pdf, 537 kB)
Statenvoorstel - Ontwerp nadere uitwerking buitendijkse waterveiligheid - Flevoland (pdf, 83.2 kB)
Presentatie beeldvorming Nadere uitwerking buitendijkse waterveiligheid (pdf, 1.1 MB)
7
Bijlage 02 - Oosterwold Statenvoorstel 2013 (PDF, 2.4 MB)
Bijlage 03 - Achtergronddocumenten evaluatie Oosterwold (PDF, 6.5 MB)
Statenvoorstel - Verlenging Oosterwold (pdf, 48.1 kB)
Bijlage 04 - Almere Verlenging Oosterwold (pdf, 20.8 kB)
Bijlage 05 - Zeewolde Verlenging Oosterwold (pdf, 20.8 kB)
Bijlage 01 - Plangebied Oosterwold pdf (PDF, 5.3 MB)
Presentatie Oosterwold commissie Ruimte 24 mei 2017 (pdf, 28.1 MB)
3
Bijlage 01 - Startnotitie grondgebonden zonne-energie (pdf, 41.9 kB)
Statenvoorstel - Startnotitie beleidsuitwerking zonne-energie in Flevoland (pdf, 31.9 kB)
Presentatie Zon in Flevoland commissie Ruimte 24 mei 2017 (pdf, 502.7 kB)
6
Statenvoorstel - Ontwerp Omgevingsvisie (pdf, 58.6 kB)
Bijlage 02 - Omgevingsvisie verantwoordingsdocument eindconcept (PDF, 2.6 MB)
Bijlage 01 - Ontwerp Omgevingsvisie FlevolandStraks (PDF, 3.2 MB)
Verslag Ontwerp Omgevingsvisie - kennisplein 17 mei 2017 (pdf, 155.9 kB)
Initiatiefvoorstel FlevoTop (pdf, 33.8 kB)
Mededeling - Wensen en Bedenkingen GS - Initiatiefvoorstel Flevotop (PDF, 496.9 kB)
2
Verslag evaluatie commissie Ruimte d d 25 januari 2017 (pdf, 15.6 kB)
Evaluatie commissies 2017 (pdf, 36.6 kB)
0
0
4
Lijst van Moties Commissie Ruimte 24 mei 2017 (pdf, 52.4 kB)
Lijst van Toezeggingen Commissie Ruimte 24 mei 2017 (pdf, 45.5 kB)
Lange Termijn Planning commissie Ruimte 24 mei 2017 (pdf, 72.2 kB)
Lijst Ingekomen Stukken commissie Ruimte 24 mei 2017 (pdf, 116.8 kB)