Overzicht van nieuwsberichten 2014

Staten akkoord met knip Flevokust 03 juli 2014

Op 2 juli 2014 stemden Provinciale Staten van Flevoland unaniem in met de knip in het project Flevokust.

Voorkeursvariant 4 Flevokust aangenomen 17 april 2014

De Provinciale Staten stemden unaniem in met het verder onderzoeken en uitwerken van variant 4 tot een financieel haalbaar inpassings-/bestemmingsplan met bij behorende Milieueffectrapportage voor een buitendijkse overslagterminal met binnendijks(nat) bedrijventerrein.

Start ontwikkeling vitaal platteland 17 april 2014

Tijdens de vergadering van gisteren namen Provinciale Staten de startnotitie Vitaal Platteland aan. Door unaniem met dit voorstel in te stemmen vervullen de Staten hun kaderstellende rol.

Staten akkoord met uitwerking van 72 ideeën Nieuwe Natuur 17 april 2014

Gisteravond gingen Provinciale Staten akkoord met de voorgestelde categorisering van de ingediende projectideeën voor Nieuwe Natuur.

Staten organiseren eigen Informatiebijeenkomst Oostvaardersplassen 28 maart 2014

Provinciale Staten stemden woensdagavond in meerderheid in met een motie over het organiseren van een eigen informatiebijeenkomst over het beheer van de Oostvaardersplassen.

Startsein voor ruimtelijke procedure Flevokust 19 februari 2014

Provinciale Staten geven het startsein voor de ruimtelijke procedure voor de ontwikkeling van Flevokust in Lelystad door in te stemmen met een 'kennisgeving'.

Provinciale Staten akkoord met bestuursovereenkomst RRAAM 19 februari 2014

In de Statenvergadering van 19 februari keurden de Staten de Bestuursovereenkomst RRAAM goed. Zij complimenteerden het college van Gedeputeerde Staten met het behalen van dit resultaat.