4a. Voorzitters commissies in training

Voorzitters commissies in training
In het kader van het traject deskundigheidsbevordering presidium zijn de voorzitters van de commissies in januari en februari tijdens de vergaderingen geobserveerd door Debat.nl.

Zij ontvingen van de trainers individuele feedback. In een gezamenlijke bijeenkomst op 7 mei worden andere verbeterpunten besproken, zoals het verloop van de vergaderingen van de commissies.

Op dit moment wordt gewerkt aan een handboek voorzitters; een groeidocument van en voor de voorzitters.