4g. Extra ingeplande commissie Ruimte & Leefomgeving

Extra ingeplande commissies Ruimte & Leefomgeving
Uit de Lange Termijn Planning blijkt dat op de commissieagenda’s in 2014 een grote druk ligt en met name op die van de commissie Ruimte & Leefomgeving. 

De driehoek en het college verzochten het presidium met een voorstel te komen waarin drie/ vier extra vergaderingen voor deze commissie zijn gepland op de woensdag. Het presidium besloot tot onderstaande aanpassingen in het vergaderschema 2014:

  • Extra commissie Ruimte & Leefomgeving op woensdagavond 18 juni, woensdagmiddag 2 juli (reserve) en woensdagavond 24 september (reserve) en
  • De gereserveerde PS-vergadering van 2 juli wordt een reguliere PS-vergadering.

Daarnaast besloot het presidium de vergaderdag 14 mei als volgt in te delen:

  • 11.30 – 15.30 uur: commissie Bestuur & Samenleving (volle agenda, inclusief jaarstukken);
  • 15.30 – 18.00 uur: commissie Economie & Bereikbaarheid (beperkte agenda, inclusief jaarstukken);
  • 19.00 – 23.00 uur: commissie Ruimte & Leefomgeving (volle agenda, inclusief jaarstukken en
  • 19.00 – 22.00 uur bijeenkomst Flevokust.