5. Herinrichting presentatievoorziening vergadercentrum

Herinrichting presentatievoorziening vergadercentrum
(met dank aan de ambtelijke organisatie)

Onlangs bent u geïnformeerd over de herinrichting van de presentatievoorziening van het vergadercentrum. Deze inrichting zal in drie fases worden uitgevoerd en is met name van belang voor de interne medewerker.

Fase 1
In de eerste fase zijn de laptops van de vergaderzalen Almere, Lelystad, Dronten, Noordoostpolder, Oostvaardersplassen, Schokland, Urk, Waterschap Zuiderzeeland en Zeewolde vervangen door Thin Clients. Door het inzetten van Thin clients is de inzet van de bodes niet meer nodig. Het blijft wel mogelijk om een usb-stick aan te sluiten. Een extra faciliteit is de mogelijkheid om de iPad op de beamer aan te sluiten zowel voor internen als externen. In de vergaderzalen hangt een korte instructie. Ook blijft het voor externen mogelijk een laptop aan te sluiten.

Fase 2
In de derde week van april vindt de tweede fase plaats. De laptops in de Commissiekamer, Rietkerkzaal en Statenzaal worden vervangen door nieuwe.


 griffie-38.hal.mens.compri

Fase 3
In de derde fase, die van half april tot half mei loopt, worden de vergaderzalen voorzien worden van een Apple TV. Hiermee zijn dan de functionaliteiten voor het presenteren vanaf de iPad uitgebreid.