6b. Nieuw Land Erfoedcentrum uniek in Nederland

Nieuw Land Erfgoedcentrum uniek in Nederland
(met dank aan de ambtelijke organisatie)

Een klein gezelschap van Statenleden, ambtenaren en de gedeputeerde Jaap Lodders brachten op 12 februari een werkbezoek aan Nieuw Land Erfgoedcentrum. Na de ontvangst verwelkomde de directeur ad interim, Atze Sytsma de deelnemers.

In de korte tijd dat Sytsma in deze functie werkzaam is, vertelde hij onder de indruk te zijn van de bijzondere organisatie van NLE, waar veel onderdelen bij elkaar komen, zoals museum, archief, onderzoek, studiefaciliteiten, educatie en consulentschappen. Hij noemde het uniek in Nederland!

Verder ging Sytsma in op de plannen voor Batavialand. Het bestuur is inmiddels aangesteld en een wervingsadvertentie voor een nieuwe directeur is geplaatst.

 nle-120214.compri

Vervolgens werd het gezelschap door de enthousiaste medewerkers van Nieuw Land rondgeleid. André Geurts, conservator, vertelde over de verschillende tentoonstellingen. De corebusiness van het museum is het verhaal te vertellen van de Zuiderzeewerken vanuit allerlei invalshoeken. Veel van de tentoonstellingen zijn gebaseerd op eigen onderzoek en materiaal van Nieuw Land zelf.

Karel Engbers, archivaris, nam ons mee naar de archieven. Hij toonde de alleroudste stukken zoals een doopboek van Schokland. Hij benadrukte het belang van het archief voor onderzoekers van nu en in de toekomst.

 nle-120214.compri.a

 Dick Velthuizen, archeoloog, liet de schatkamer van de provincie zien, het provinciaal depot voor bodemvondsten. Alles vanaf de paleolithische vondsten die met zandwinning naar boven komen tot en met scheepsresten en een sarcofaag. Onvoorstelbaar de geschiedenis die zich in de bodem van Flevoland bevindt. 

De afsluiting van het werkbezoek vond plaats in het restaurant waar onder het genot van een hapje en drankje nog informeel van gedachten gewisseld werd. Ondanks het kleine gezelschap was het toch een zeer geslaagd werkbezoek. Hartelijk dank aan Nieuw Land Erfgoedcentrum die het voortreffelijk heeft georganiseerd.