6c. Geslaagde beeldvorming rondom Nieuwe Natuur

Geslaagde beeldvorming rondom Nieuwe Natuur
De commissie Ruimte & Leefomgeving nam op 5 maart deel aan een bijzondere beeldvormende sessie in de vorm van een Ideeënmarkt over het programma Nieuwe Natuur.

Deze Ideeënmarkt was kleiner van opzet dan de op 20 februari gehouden markt in Agora, waar 49 indieners de 79 projectideeën konden presenteren. Tijdens de beeldvormende markt van ongeveer één uur, konden Statenleden vragen stellen aan de projectindieners.

programma-nieuwe-natuur

In de Rietkerkzaal vervolgde de beeldvormende sessie zich door  met enkele externe deskundigen, onder andere de directeur van Nederland Boven Water en een heemraad van het Waterschap Zuiderzeeland, van gedachten te wisselen. Deze externe deskundigen lichtte hun kijk op de projectideeën toe.

De projectorganisatie hield een korte presentatie over de feiten en de cijfers rondom het programma Nieuwe Natuur. Deze beeldvormende sessie was de op maat naar de besluitvorming over zeef 1: welke projecten gaan door naar de finale (zeef 2). In zeef 2 wordt een rangorde in de projecten aangebracht.

Met het oog op de beeldvorming is in het gesprek met de externe deskundigen aandacht besteed aan prioriteiten die de provincie in de besluitvorming zou moeten stellen, zoals: Alleen nieuwe natuur, of ook agrarisch natuurbeheer? Alleen basisinrichting, of ook financiële ruimte voor extra’s, zoals waterpartijen en fietspaden? Welke economische impulsen kunnen uitgaan van nieuwe natuur en hoe belangrijk moeten we die vinden? Worden projecten gefinancierd uit opbrengst van grondverkoop, of ook uit ruiling van grond? Hoe kan de provincie de verdere uitwerking van projectideeën ondersteunen?