6d. Beeldvormende Statenmiddag op locatie Oostvaardersplassen

Beeldvormende Statenmiddag op locatie Oostvaardersplassen
De Commissie Ruimte & Leefomgeving werd op 26 maart uitgenodigd in het buitencentrum Oostvaardersplassen voor een beeldvormende Statenmiddag over de Oostvaardersplassen.

Het programma van deze middag werd deels bepaald door de inbreng van de Statenleden door het vooraf openstellen van een zogenaamde postbus waar ondermeer vragen en suggesties gepost konden worden. Onder leiding van de dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen werd de discussie geleid. Als experts waren aanwezig Staatsbosbeheer en het ministerie van EZ.

Na de informerende sessie in het buitencentrum werden de commissieleden rondgeleid in de Oostvaardersplassen en kregen zij uitleg over het natuurbeheer.

p1000711.ap1000727.ap1000739.a