Verordeningen

Provinciale Staten van Flevoland hebben een aantal regels en afspraken vastgelegd in verordeningen en reglementen. Deze regelen de 'huishouding' van Provinciale Staten, van de Statenfracties en van de Statengriffie. 

Heeft u nog vragen over de verordeningen en reglementen, dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl.

In het Reglement van Orde Provinciale Staten 2015 staan:

  • Alle relevante verordeningen
  • Benoemings- en instellingsbesluiten Statencommissies en functieprofiel commissievoorzitter
  • Gedragscodes en integriteit
  • Handvest actieve informatieplicht
  • Werkinstructie en mandaatbesluit Statengriffier
  • Voorbeeld burgerinitiatief en initiatiefvoorstel

Voor elk politiek ambt gelden specifieke regels en rechtspositieregelingen.

Overzicht verordeningen

Overzicht van verordeningen
Bestandsgegevens
Statenvoorstel benoemingen Provinciale Staten en werkgeverscommissie griffier 29 januari 2020.pdf
Statenvoorstel benoemingen Provinciale Staten en werkgeverscommissie griffier 29 januari 2020
Datum:
29-01-2020
Grootte:
269.74 kb
Datum:
29-01-2020
Grootte:
269.74 kb
Statenvoorstel benoeming voorzitters Statencommissies.pdf
Statenvoorstel benoeming voorzitters Statencommissies
Datum:
25-02-2021
Grootte:
48.02 kb
Datum:
25-02-2021
Grootte:
48.02 kb
Verordening rechtspositie Staten- en commissieleden Provincie Flevoland 2019.PDF
Verordening rechtspositie Staten- en commissieleden Provincie Flevoland 2019
Datum:
10-07-2019
Grootte:
189.14 kb
Datum:
10-07-2019
Grootte:
189.14 kb
Inspraakverordening Flevoland 2006.pdf
Inspraakverordening Flevoland 2006
Datum:
19-06-2016
Grootte:
38.67 kb
Datum:
19-06-2016
Grootte:
38.67 kb
Meldingsladder bij mogelijk niet-integer handelen - versie 3.pdf
Meldingsladder bij mogelijk niet-integer handelen - versie 3
Datum:
01-01-2017
Grootte:
628.44 kb
Datum:
01-01-2017
Grootte:
628.44 kb
Ondertekende belofte integer handelen.pdf
Ondertekende belofte integer handelen
Datum:
01-01-2017
Grootte:
402.43 kb
Datum:
01-01-2017
Grootte:
402.43 kb
Verordening Fractieondersteuning 2016.pdf
Verordening Fractieondersteuning 2016
Datum:
01-01-2017
Grootte:
509.71 kb
Datum:
01-01-2017
Grootte:
509.71 kb
Financiele Verordening Provincie Flevoland 2018.PDF
Financiele Verordening Provincie Flevoland 2018
Datum:
01-01-2018
Grootte:
693.19 kb
Datum:
01-01-2018
Grootte:
693.19 kb
Reglement van Orde PS Flevoland, DIGITAAL, maart 2018.pdf
Reglement van Orde PS Flevoland, DIGITAAL, maart 2018
Datum:
01-01-2018
Grootte:
9.8 mb
Datum:
01-01-2018
Grootte:
9.8 mb
Reglement van Orde PS Flevoland, PRINT maart 2018.pdf
Reglement van Orde PS Flevoland, PRINT maart 2018
Datum:
01-01-2018
Grootte:
9.57 mb
Datum:
01-01-2018
Grootte:
9.57 mb