Verordeningen

Provinciale Staten van Flevoland hebben een aantal regels en afspraken vastgelegd in verordeningen en reglementen. Deze regelen de 'huishouding' van Provinciale Staten, van de Statenfracties en van de Statengriffie. 

Heeft u nog vragen over de verordeningen en reglementen, dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl.

In het Reglement van Orde Provinciale Staten 2015 staan:

  • Alle relevante verordeningen
  • Benoemings- en instellingsbesluiten Statencommissies en functieprofiel commissievoorzitter
  • Gedragscodes en integriteit
  • Handvest actieve informatieplicht
  • Werkinstructie en mandaatbesluit Statengriffier
  • Voorbeeld burgerinitiatief en initiatiefvoorstel

Voor elk politiek ambt gelden specifieke regels en rechtspositieregelingen.

Overzicht verordeningen

Overzicht van verordeningen
Bestandsgegevens
Statenvoorstel benoeming Gedeputeerde Staten 10 juli 2019.PDF
Statenvoorstel benoeming Gedeputeerde Staten 10 juli 2019
Datum:
10-07-2019
Grootte:
251.48 kb
Datum:
10-07-2019
Grootte:
251.48 kb
Statenvoorstel Benoemingen Statenleden, burgerleden, leden werkgroepen, accountant , AV IPO, programmaraad RRK.PDF
Statenvoorstel Benoemingen Statenleden, burgerleden, leden werkgroepen, accountant , AV IPO, programmaraad RRK
Datum:
10-07-2019
Grootte:
326.32 kb
Datum:
10-07-2019
Grootte:
326.32 kb
Statenvoorstel benoemingen Provinciale Staten 29 mei 2019.PDF
Statenvoorstel benoemingen Provinciale Staten 29 mei 2019
Datum:
29-05-2019
Grootte:
459.37 kb
Datum:
29-05-2019
Grootte:
459.37 kb
Statenvoorstel benoemingen Provinciale staten 20 juni 2018.pdf
Statenvoorstel benoemingen Provinciale Staten 20 juni 2018
Datum:
20-06-2018
Grootte:
271.79 kb
Datum:
20-06-2018
Grootte:
271.79 kb
Statenvoorstel benoemingen Gedeputeerde Staten 30 mei 2018.PDF
Statenvoorstel benoemingen Gedeputeerde Staten 30 mei 2018
Datum:
30-05-2018
Grootte:
195.69 kb
Datum:
30-05-2018
Grootte:
195.69 kb
Statenvoorstel benoemingen Provinciale Staten 30 mei 2018.PDF
Statenvoorstel benoemingen Provinciale Staten 30 mei 2018
Datum:
30-05-2018
Grootte:
278.46 kb
Datum:
30-05-2018
Grootte:
278.46 kb
Statenvoorstel_benoeming_gedeputeerde_april_2018.PDF
Statenvoorstel benoeming Gedeputeerde Staten 18 april 2018
Datum:
18-04-2018
Grootte:
192.02 kb
Datum:
18-04-2018
Grootte:
192.02 kb
Statenvoorstel benoeming_gedeputeerden_maart_2018.pdf
Statenvoorstel benoeming gedeputeerden maart 2018
Datum:
18-04-2018
Grootte:
210.52 kb
Datum:
18-04-2018
Grootte:
210.52 kb
Benoeming gedeputeerden 28 maart 2018.pdf
Statenvoorstel benoeming Gedeputeerde Staten 28 maart 2018
Datum:
28-03-2018
Grootte:
210.54 kb
Datum:
28-03-2018
Grootte:
210.54 kb
Statenvoorstel benoeming plaatsvervangend voorzitter PS 24 januari 2018.pdf
Statenvoorstel benoeming plaatsvervangend voorzitter PS 24 januari 2018
Datum:
24-01-2018
Grootte:
216.22 kb
Datum:
24-01-2018
Grootte:
216.22 kb