Verordeningen

Provinciale Staten van Flevoland hebben een aantal regels en afspraken vastgelegd in verordeningen en reglementen. Deze regelen de 'huishouding' van Provinciale Staten, van de Statenfracties en van de Statengriffie. 

Heeft u nog vragen over de verordeningen en reglementen, dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl.

In het Reglement van Orde Provinciale Staten 2015 staan:

  • Alle relevante verordeningen
  • Benoemings- en instellingsbesluiten Statencommissies en functieprofiel commissievoorzitter
  • Gedragscodes en integriteit
  • Handvest actieve informatieplicht
  • Werkinstructie en mandaatbesluit Statengriffier
  • Voorbeeld burgerinitiatief en initiatiefvoorstel

Voor elk politiek ambt gelden specifieke regels en rechtspositieregelingen.

Overzicht verordeningen

Overzicht van verordeningen
Bestandsgegevens
Statenvoorstel benoemingen Provinciale Staten 13 december 2017.PDF
Statenvoorstel benoemingen Provinciale Staten 13 december 2017
Datum:
13-12-2017
Grootte:
272.21 kb
Datum:
13-12-2017
Grootte:
272.21 kb
Statenvoorstel Benoeming plaatsvervangend Statengriffiers 8 november 2017.PDF
Statenvoorstel Benoeming plaatsvervangend Statengriffiers 8 november 2017
Datum:
19-10-2020
Grootte:
218.16 kb
Datum:
19-10-2020
Grootte:
218.16 kb
Statenvoorstel Benoemingen Provinciale Staten 8 november 2017.PDF
Statenvoorstel Benoemingen Provinciale Staten 8 november 2017
Datum:
00-00-0000
Grootte:
315.84 kb
Datum:
00-00-0000
Grootte:
315.84 kb

Navigeer door de zoekresultaten

( 31 — 33 van 33 resultaten)